UNIUNEA EUROPEANA
GUVERNUL ROMANIEI
Investim in mediu. Credem in viitor.
ARIA NATURALA PROTEJATA
NGE
INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
NGE
 

  Informatii utile

PROBLEME ŞI AMENINŢĂRI
Privind conservarea biodiversitatii
          Vulnerabilităţile sitului sunt:
a. Insuficienta cunoaştere a statutului de arie protejată a sitului Natura 2000 - Nordul Gorjului de Est, a rolului şi importanţei pe care le prezintă conservarea şi protejarea speciilor de floră şi faună şi a habitatelor naturale de pe teritoriul sitului.
b. Inexistenţa oricărei forme de management a sitului, care conduce la o exploatare haotică a resurselor naturale, fără perspectivă, cu repercusiuni negative majore asupra biodiversităţii sitului.
c. Lipsa resurselor financiare şi organizatorice ale instituţiilor implicate în conservarea biodiversităţii.  
d. Slaba preocupare (lipsa iniţiativei, neconcretizarea măsurilor şi acţiunilor stabilite) a autorităţilor locale şi  ONG-urilor pentru ariile protejate.
e.  Existenţa unei atitudini negative a proprietarilor şi administratorilor de terenuri faţă de rigorile ariei protejate.
f.  Ca elemente de presiune antropică se remarcă:
-   şoselele care au pătruns pe multe din văile montane (Cheile Galbenului, Olteţului, Gilortului);
-   exploatarea resurse naturale (în special exploatarea masei lernnoase);
- turismul necontrolat, camparea în locuri nepermise şi lipsa controlului asupra accesului vehiculelor ameninţă ecosistemele montane;
 braconajul, pescuitul, suprapăşunatul în golul de munte şi la poalele munţilor;
-   activităţi industriale excesive
- exploatările de calcar (mai ales din bazinul hidrografic al Galbenului, care au lăsat urme adânci în trupul muntelui);
- amenajările hidroenergetice (Valea Gilortului).
g.  Vulnerabilităţi de ordin natural: înclinările preponderente ale versanţilor, inclusiv din fondul forestier depăşesc 31 grade şi demonstrează marea vulnerabilitate la eroziune, doborâturi de vânt şi alunecări de teren (calamităţile naturale au condus la diminuarea speciilor de bază şi instalarea speciilor pioniere (invazive): plop tremurător, salcie, mesteacăn etc.).

Principalele surse de date în aprecierea vulnerabilităţilor sitului sunt rapoartele de teren (întocmite periodic de personalul Direcţiei Silvice Gorj), observaţiile directe şi studiile interne elaborate de către personalul specializat din cadrul Agenţiei de Protecţie a Mediului Gorj.

inapoi
Vizitatori unici: 98075

PROTEJEAZA SPECIILE © 2012 | Termeni si conditii
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau Guvernului Romanie
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe co-finantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Creat de