UNIUNEA EUROPEANA
GUVERNUL ROMANIEI
Investim in mediu. Credem in viitor.
ARIA NATURALA PROTEJATA
NGE
INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
NGE
 

  Informatii utile

MANAGEMENTUL INTREGRAT AL ARIEI NATURALE PROTEJATE NORDUL GORJULUI DE EST
Scurta descriere a proiectului
Titlul proiectului: MANAGEMENTUL INTREGRAT AL ARIEI NATURALE PROTEJATE DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ ROSCI0128 NORDUL GORJULUI DE EST
Solicitantul: SC BUTTERFLY EFFECT SRL
Valoarea totală a proiectului: 6.038.240,62 Lei
Durata proiectului: 32 luni
 
Localizarea proiectului: (numele ariei protejate, codul sitului Natura 2000, regiunea de dezvoltare, UAT-uri)
ROSCI0128 NORDUL GORJULUI DE EST
REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
Arie naturală protejată de importanţă comunitară pe teritoriul administrativ al judeţului Gorj 96%, al judeţului Vâlcea 4% și al județului Hunedoara <1%.
 
Obiectivul general al proiectului
Protecţia şi conservarea biodiversităţii din aria naturală protejată de importanţă comunitară ROSCI0128 NORDUL GORJULUI DE EST
 
Obiectivele specifice ale proiectului
-      îmbunătăţirea măsurilor de conservare pentru speciile şi habitatele din aria naturală protejată de importanţă comunitară ROSCI0128 NORDUL GORJULUI DE EST;
-      creşterea gradului de conştientizare a grupurilor ţintă privind importanţa conservării biodiversităţii pe teritoriul ariei naturale protejate de importanţă comunitară ROSCI0128 NORDUL GORJULUI DE EST;
Rezultatele aşteptate (cuantificate)
                    -      R1. 1 plan de management integrat, aprobat de Autoritatea Competentă, elaborat pe baza urmatoarele studii:
-          studiu de inventariere pentru un număr de 25 de habitate Natura 2000, cartarea GIS a distribuţiilor, evaluarea stării de conservare şi un plan de măsuri pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare, elaborat;
-          studiu de inventariere pentru 11 specii de mamifere (din care 7 specii chiroptere), cartarea GIS a distribuţiilor, evaluarea stării de conservare şi un plan de măsuri pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare, elaborat;
-          studiu de inventariere pentru 2 specii de amfibieni si reptile, cartarea GIS a distribuţiilor, evaluarea stării de conservare şi un plan de măsuri pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare, elaborat;
-          studiu de inventariere pentru 3 specii de peşti, cartarea GIS a distribuţiilor, evaluarea stării de conservare şi un plan de măsuri pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare, elaborat;
-          studiu de inventariere pentru 2 specii de nevertebrate, cartarea GIS a distribuţiilor, evaluarea stării de conservare şi un plan de măsuri pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare, elaborat;
-           studiu de inventariere pentru 4 specii de plante, cartarea GIS a distribuţiilor, evaluarea stării de conservare şi un plan de măsuri pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare, elaborat;
-          studiu pastoral pentru stabilirea capacităţii de suport a păşunilor elaborat;
-          R2. 1 website funcţional pentru aria naturală protejată de interes comunitar ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est, realizat;
-          R3. 4 filme documentare scurte, tip reclamă (de maxim 2 minute) pentru aria naturală protejată de interes comunitar ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est, realizate;
-          R4. 23 activităţi de conştientizare a membrilor grupului ţintă organizate şi desfăşurate;
-          R5. 2 sesiuni de consultare publică aferente aprobării Planului de Management Integrat
-          R6. Materiale de conştientizare realizate şi distribuite, respectiv: 6.260 de pliante informative, 1.620 de broşuri informative, 86 de postere, 120 mape personalizate, 120 de pixuri personalizate, 180 de tricouri personalizate, 180 de şepci personalizate.
-           R7. Creşterea cu cel puţin 30% a procentului persoanelor din grupurile ţintă informate asupra importanţei conservării biodiversităţii.
inapoi
Vizitatori unici: 99550

PROTEJEAZA SPECIILE © 2012 | Termeni si conditii
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau Guvernului Romanie
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe co-finantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Creat de