UNIUNEA EUROPEANA
GUVERNUL ROMANIEI
Investim in mediu. Credem in viitor.
ARIA NATURALA PROTEJATA
NGE
INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
NGE
 

  Informatii utile

DESCRIEREA ARIEI NORDUL GORJULUI DE EST
Sit Natura 2000: ROSCI0128 - Nordul Gorjului de Est

Denumirea ariei/zonei protejate: NORDUL GORJULUI DE EST
 
Denumire administrator/custode (dacă există): S.C. BUTTERFLY EFFECT S.R.L.
 
Suprafaţa: 49.160 Ha. Din această suprafaţă de 49.160 Ha, în proiect nu intră şi suprafaţa de 150 ha Cheile Olteţului, care este cuprinsă în alt proiect finanţat prin POS Mediu, axa 4, prin care se elaborează studii de inventariere, cartare şi monitorizare a speciilor şi habitatelor. Studiile rezultate se vor integra în Planul de Management integrat elaborat pe întreaga suprafaţă a ariei, ce include cele 5 arii naturale protejate de interes național.
 
Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale (cu menţionarea actului normativ prin care s-a instituit regimul de protecţie):
  1. Situl Natura 2000 ROSCI0128 NORDUL GORJULUI DE EST a fost declarat prin Ordinul.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
  2. Arii naturale protejate de interes naţional – în interiorul sitului se află 5 arii naturale protejate de interes naţional:
                              2.424 Peştera Muierii
                           2.435 Peştera Iedului
                              2.440 Pădurea Polovragi
                              2.444 Cheile Olteţului şi Peştera Polovragi
                              2.454 Pădurea Bărcului
  1. Alt statut de protecţie conform legislaţiei naţionale/internaţionale în vigoare
                      cod         categorie                  tip    procent     codul naţional şi nume arie
                     RO01 Rezervaţie ştiinţifică     +        0,05           2 .424. - Peştera Muierii
                                Monument al naturii    
                             RO03 Monument al naturii     +        0,00           2.435. - Peştera Iedului
                             RO04 Rezervaţie naturală       +       0,08            2.440. - Pădurea Polovragi
                             RO04 Rezervaţie naturală       +        0,20           2.444. - Cheile Olteţului şi Peştera Polovragi
                             RO04 Rezervaţie naturală       +        0,05           2.454. - Pădurea Bărcului
 
Aspecte privind proprietatea asupra ariei/zonei proiectului şi modul principal de utilizare a terenurilor din cadrul acesteia
 
În momentul declarării sitului Natura 2000 ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est ca arie naturală protejată de importanţă comunitară, proprietatea era în majoritate de stat. Cea mai mare parte a sitului este fond forestier. Acesta era gestionat de Ocolul Silvic Polovragi şi Ocolul Silvic Novaci. Restul terenurilor erau proprietăţi private sau aparţineau domeniului public al statului.
Datorită solicitărilor apărute din partea obştilor de proprietari procentul s-a schimbat în favoarea proprietăţii de tip privat. În aria naturală protejată de importanţă comunitară ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est deţin terenuri proprietate privată (terenuri aflate în devălmăşie) următoarele obşti;
-        Obştea Cerbul
-        Obştea Bumbeşti
-        Obştea de Moşneni Mândra şi Ţăpuşorul
-        Obştea Pleşa –Porceni
-        Obştea Banca Gilortului
-        Obştea Ceata Bărleşti
-        Obştea Crasna
-        Obştea de Moşneni-Aninişeni-Radoşeni
-        Obştea Plaiurile Muşeteştilor
-        Obştea Rădei
        
În cadrul sitului Natura 2000 Nordul Gorjului de Est, modul de utilizare al terenurilor este următorul:
-        pajişti naturale – 9 %;
-        păşuni – 2 %;
-        alte terenuri arabile – 2 %;
-        păduri de foioase – 48 %;
-        păduri de conifere – 10 %;
-        păduri de amestec – 23 %;
-        păduri de tranziţie – 3 %;
-        alte terenuri (localităţi, mine) – 3 %.

inapoi
Vizitatori unici: 99550

PROTEJEAZA SPECIILE © 2012 | Termeni si conditii
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau Guvernului Romanie
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe co-finantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Creat de